Nieuwtjes

Album - Februari 2018
Album - Januari 2018
Motivatie

In onze job vonden we niet meer volledig terug waar we eigenlijk op zoek naar zijn. We willen kinderen uitdagen en boeien om op hun eigen tempo de wereld te ontdekken. Dus op het ogenblik dat zij er aan toe zijn en niet wanneer de maatschappij denkt dat het zou ‘moeten’. Bij ons ‘moet’ niets maar kan en mag er wel heel wat. Daarbij verliezen we zeker onze waarden en afspraken niet uit het oog.


Aangezien in Zoerle-Parwijs en omstreken heel wat nood bleek te zijn aan kinderopvang was de keuze voor ons snel gemaakt. ‘We gingen een kinderopvang starten’ waar jonge ouders met een gerust gevoel hun (b)engeltjes kunnen achterlaten. En zo is Kabouterland geboren.Bij Kabouterland staat de belevingswereld en het welbevinden het het kind centraal. Onze opvang is zodanig ingericht dat ze een huiselijke en vertrouwde omgeving aan de kinderen biedt. Dit betekent: de ruimte zo gezellig mogelijk inrichten met verschillende speelhoeken waarin elk kind zijn spel kan vinden, een ruimte creëren waar kinderen zich kunnen uitleven, een rustige plek scheppen waar een verhaal kan voorgelezen worden, waar geknuffeld en gesnoezeld kan worden,…Het dagritme van de kinderen wordt bepaald door de behoefte van de kinderen: eten, drinken, actief zijn en ontspannen. Ons kinderdagverblijf geeft een verantwoorde kinderopvang: we dragen bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De begeleiding sluit aan op de individuele behoefte van het kind.Elk kind heeft recht op pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf: zelfstandigheid, sociale vaardigheden, creatieve, motorische en verstandelijke ontwikkeling en de eetsituatie.